Mobility and Proximity, John Urry

Waarom zouden mensen zich in frequenter en verder gaan verplaatsen als in toenemende mate de mogelijkheden voor het verplaatsen van objecten ('pakjes') , verbeeldings-verplaatsingen ( leunstoeltoerisme voor de TV) en  virtueel verplaatsen (internetcontacten met anderen) ter beschikking staan?  In ieder geval wordt een toenemende vervlechting van deze mobiliteiten een 'way of life'. Hoe zit dat en wat valt er daarvan te verwachten? Urry doet een verkenning. Hier de versie zoals gepresenteerd op een bijeenkomst van het Mobilie Network aan de universiteit van Leeds. Een definitieve versie verscheen in Sociology May 2002 vol. 36 no. 2 255-274

John Urry, Mobility and Proximity

 

 

 

 

 

 

urry1stpaper