ALEXANDER VON HUMBOLDT LECTURES: CULTURE(S) OF MOBILITY Peter Peters e.a.

Radboud Universiteit

Aan de opleiding Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit  Nijmegen wordt sinds 1999 de lezingenreeks Alexander von Humboldt Lectures verzorgd. Grens- en discipline overschrijdende bijeenkomsten met lezingen en seminars. In 2010 was het thema: Culture(s) of mobility. De mobility turn is de sociale wetenschappen was ondertussen flink doorgedrongen en in Nijmegen was Karel Martens aan het publiceren over duurzaamheid en rechtvaardigheid in de mobliteit.

De internationale gasten in die lezingenreeks waren:

  • Peter Peters, 3-2-2010
  • Vincent Kaufmann, 10-2-2010
  • Guy Baeten, 10-3-2010
  • Tim Cresswell, 24-3-2010

Peter Peters verwierf enige roem met zijn proefschrift 'De haast van Albertine; Reizen in de technologische cultuur: naar een theorie van passages' (2003) (zie ook zijn tekstbijdrage 'Cultuur van mobiliteit' elders op deze site) . In de lezing hier: 'Travel time in technological culture' legt hij uit hoe met sleutelbegrippen als 'praktijken' en 'passages' de onderzoeker toegang krijgt tot de tijdruimtelijke organisatie van het bestaan. Hij licht dit toe met drie case-studies van hemzelf: De werking van de KLM Operations Control Room op Schiphol, de geschiedenis van de Amerikaanse 'National Parks' als toeristische bestemmingen, en het Masterplan Fiets in Nederland.

Vincent Kaufmann is als socioloog verbonden aan de TU van Lausanne. Hij is de uitvinder van het gebruik van de term Motiliteit (motilité, motility) in de mobilistiek. Zie ook zijn tekstbijdragen op deze site.  In zijn lezing 'Rethinking Mobility' legt hij uit wat het belang en de  reden is van van de 'mobility turn' in de sociale wetenschappen . Toegelicht door voorbeelden van eigen empirische studies.

Guy Baeten is nu (2017) verbonden aan de Universiteit van Malmö. In 1997 schreef hij samen met André Spithoven en Louis Albrechts vanuit de Universiteit Leuven 'Mobiliteit, Landschap van Macht en Onmacht'.  In de Humboldt lezing : Contradictions of Mobility; Degenerate Utopias, Crumbling Dystopias vertelt hij van zijn eigen intellectuele reis van 'zekerheid naar onzekerheid'. In de tijd van Leuven was hij er zeker van hoe het zat. Kort samengevat: het is de schuld van het kapitaal. Ondertussen is hij niet zo zeker meer en bevindt zich  het denken over mobiliteit in een landschap van intellectuele armoede. De inspiratie van het begrip 'duurzaamheid' uit de laat tachtiger jaren is teloor gegaan, en de dreiging van de klimaat-apocalypsbeelden is tot amusement geworden. Wat nu?

Tim Cresswell is uit Londen vertrokken naar Amerika en is nu faculteitsdecaan aan Trinity College, Hartford, Connecticut. We komen hem in meerdere bijdragen op deze site tegen. Zijn Humboldt lecture  On Turbulence  haakte aan bij zijn kernbegrip Constellations of Mobility. Routinepraktijken (constellaties) van mobiliteit nemen de vorm aan van stromen. Maar dit werkt niet altijd, en dan ontstaat er turbulentie. De fragiliteit van mobiliteit staat verder centraal in deze lezing.