Mobilistiek

De vakgebieden die sinds de jaren zestig Verkeerskunde en Vervoerplanologie genoemd worden zouden samen met de  sterk opgekomen mobiliteitssociologie  het best gezamenlijk de naam MOBILISTIEK kunnen krijgen.
T2M (transport, traffic, mobility)

De pionier op dit gebied John Urry stelde als doel:  …”I seek to establish and stabilize a new cross- or post-disciplinary mobilities paradigm (2007). (Urry, J. Mobilities, Cambridge UK, 2007 p.18)

Deze site beoogt het “postdisciplinair” tonen van menselijke beweeglijkheid zoals die door wetenschappers, kunstenaars en filosofen in woord en beeld wordt gebracht. De rubrieken zijn te zien in het menu.

Tien jaar later schrijft Mimi Sheller een terugblik op de 'mobilities turn':

Maar verder deed het iets meer: ​​het tartte ook disciplinaire grenzen, daagde sociologen, geografen, antropologen, wetenschappers op het gebied van mediastudies, kunstenaars en architecten, en vele anderen  uit om met elkaar te bewegen in nieuwe assemblages  in steeds groter wordende kringen van belangstelling, interventie en creatieve uitdaging. De grenzen van afzonderlijke sociale wetenschappen deelgebieden en disciplines werden gedestabiliseerd, in gang gezet en het nieuwe Mobilities paradigma straalde naar buiten, bracht bijeen en maakte deze bredere verschuivingen mogelijk."

in: M. Sheller, From Spatial Turn to Mobilities Turn, Current Sociology, 1-17, 2017

zie het betreffende artikel op  deze site.

Laatste artikelen