NL Onderzoekers 'Mobiliteit en Ruimte'

In Benut bestaande stad en netwerk -BESTNET; resultaten inventarisatiefase (2011, Delft, http://www.deltametropool.nl, p.35) brengt ir. Nanet Rutten  de Nederlandse universitaire onderzoekswereld rond ‘ruimte & mobiliteit’ in beeld

Onderzoekers ‘Mobiliteit & Ruimte’