What is the Urban without Physical Mobilities? COVID 19-induced Immobilities in the mobile Risk Society

Malene Freudendal-Pedersen & Sven Kesselring (2021) What is the urban without physical mobilities? COVID-19-induced immobility in the mobile risk society,  in:  Mobilities, 16:1, 81-95

malene freudendal pedersen 9a296a2      sven kesselring 3

What is the urban without physical mobilities? COVID-19-induced immobility in the mobile risk society.

deel 1

deel 2

De immobiliteiten verordonneerd voor de bestrijden van de COVID-19 pandemie zijn een verbijsterende inbreuk op de hypermobiele wereld waarin we leef(den). Van wereldwijd tot individu.

Wat is die inbreuk eigenlijk en hoe zou dat op termijn kunnen uitpakken op het niveau van stad en regio?

De schrijvers verkennen deze vragen met behulp van de theorie van reflexieve modernisering, van de (mobiele)risico maatschappij en het mobilities paradigma.

De lijn van het betoog blijkt uit de titels van de paragrafen:

  • Mobile risk society, acceleration & fear
  • Urban lives-mobility-physical distance
  • Mobility, COVID-19-sustainability
  • Mobilities-futures-mobility cultures