AUTOMOBILITY IN TRANSITION? Frank Geels e.a.

AUTOMOBILITY IN TRANSITION?

De transitiekunde krijgt zo vanaf 2000 de contouren die het vakgebied nu heeft. In Nederland is prof. Jan Rotmans (EUR) een bekende voorman op dit gebied. Het KSI verenigt in Nederland vele onderzoekers in het Kennis Netwerk voor Systeem Innovatie en Transitie.   (http://www.ksinetwork.nl/home). Het onderzoeksprogramma van deze club liep van 2005 tot 2010. Het netwerk is daarna opgegaan in het internationale Sustainability Transitions Research Network (STRN). www.transitionsnetwork.org  .

Kenmerkend voor de transitiekunde is de socio-technische ‘multilevel’ benadering. De ‘levels’ zijn Niche, Regime, en Landscape. Frank Geels (portret op de tegel) heeft daar in 2002  de grondslagen voor gelegd:  (Geels, F.W., 2002. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a casestudy, Research Policy 31, 1257-1274)

Het conceptueel model zag daar zo uit:

 transitionmultilevel

 

Voor een uitgebreider overzicht vind u hier toegang tot een uitleg die Geels geeft als reactie op een aantal kritieken op zijn benadering.

Aan eind van het KSI onderzoeksprogramma verscheen bij Routledge de boekenserie Sustainability Transitions. (http://www.sustainabilitytransitions.com/ ). Deel vijf daarvan is het boek Automobility in Transition?

 

De aan deze serie gewijde site biedt toegang tot het voorwoord en de inleiding van Automobility in Transition?

We geven hier twee toegangen tot deze Preface en Introduction. De eerste is van de officiële KSI site sustainabilitytransitions.com, maar dat is nogal een houtje-touwtje scan. Daarom heb ik een gefatsoeneerde tweede versie gemaakt.