CITY VISIONS, MOBILITY FUTURES; CARS, CITIES, FUTURES, Kingsley Dennis

Kingsley Dennis is socioloog, onderzoeker, schrijver en publicist. Zijn visie reikt breed en ver.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het (mede)stichter zijn van Worldshift International:

WorldShift International (WSI) is an autonomous worldshift initiative that seeks to promote, support, and engage with the concept of a world shift within our current global systems, as well as an inner-world shift at a personal level, and an evolutionary shift in human consciousness.

Tijdens zijn werkzaamheden aan het CeMoRe van de University of Lancaster publiceerde hij samen met John Urry:  After the Car.

In het hier te vinden artikel plaatst hij het aloude thema van de relatie van 'stad' en 'mobiliteit' in het licht van duurzaamheidsvraagstukken op wereldschaal. Verschuivingen in opvattingen over 'stad en mobiliteit' van moderniteit tot duurzaamheid worden behandeld. Meer concreet komt dan een 'duurzaam' stadsontwerp in China aan de orde. (Dongtan: o.a. door corruptie niet van de grond gekomen.) Met tenslotte een scenario voor mogelijke toekomstige 'mobilicities'.

Kingsley Dennis, City Visions, Mobility Futures, CeMoRe, Lancaster University, 2006

 Een jaar later schreef Kingsley bij hetzelfde CeMoRe van Lancaster University het artikel Cars, Cities, Futures. Daarin beschrijft hij de opkomst van het New Urbanism en het daaruit voortkomende concept van Transit Oriented Development. Ontwikkelingsprojecten in Bremen en in Beddington, Engeland dienen als voorbeeld. Tenslotte verkent hij de 'toekomst van de auto'. Één lijn is de technologisch-institutionele ontwikkeling naar nieuwe inbeddingen en uitingsvormen van individueel vervoer. De andere lijn is de geïntegreerde ruimtelijk/sociale/netwerkaanpak op stedelijke schaal waar het Braziliaanse Curibita een voorbeeld van is.

Kingsley Dennis, Cars, Cities, Futures, CeMoRe, Lancaster University, 2007