CO-ORDINATING PASSAGES: UNDERSTANDING THE RESOURCES NEEDED FOR EVERYDAY MOBILITY, Peter Peters e.a.

 Dit artikel is gebaseerd op het rapport:

 De reiziger tussen project en passage. Een nieuwe kijk op hypermobiliteit. / Kloppenburg, S.; Peters, P.; Wyatt, S. [s.l.] :In opdracht van: Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007. 131 p.

En van dezelfde auteurs. Dit Nederlandstalige rapport is digitaal niet meer te achterhalen. Hier dus het Engelstalige

Co-ordinating Passages: Understanding the Resources Needed for Everyday Mobility,  in : Mobilities, vol 5, issue 3, 2010. p.349-368.

-Peter Peters is de schrijver van het proefschrift De Haast van Albertine, reizen in een technologische cultuur; naar een theorie van passages (2003). Hij introduceerde het concept ‘passage’ in de mobilistiek.

-Carina van Knippenberg is psycholoog en onderzoekt o.a. gewoontegedrag.

-Sally Wyatt is hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht in Digital Cultures in Development.

Het complexe bestaan van hypermobiele mensen wordt in beeld gebracht. Daartoe wordt een analysekader en begrippenapparaat ontwikkeld gebaseerd op de tijdgeografie van Hägerstrand, de Actor-Netwerk Theorie (ANT) van Bruno Latour en de begrippen die Peters in zijn proefschrift heeft ontwikkeld. Zowel interviews als dagboeken en data-analyse van het gebruik van mobiele telefoon zijn de gegevensbronnen.

Mensen hebben bedoelingen bij het uitvoeren van gelokaliseerde activiteiten, het plan daarvoor is een project, daarvoor moeten mensen ,dingen, regels gecoördineerd worden in hybride assemblages. Bij de uitvoering moet vaak nog aangepast worden.

Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van verplaatsingen. Dan heet het project een passage.

En projecten en passages moeten onderling ook weer op elkaar afgestemd worden.

Hier is het artikel. (Via Researchgate.net want geen open access bij Mobilities.)