CONSTELLATIONS OF FERRY (IM)MOBILITY, Phillip Vannini

Phillip Vannini, Constellations of Ferry (Im)Mobilitiy: Islandness as the Performance and Politics of Insulation and Isolation,                            In: Cultural Geographies, april 2011, vol 18,no 2, 249-271

Phillip Vannini is als hoogleraar verbonden aan de Royal Roads University, Victoria, BC, Canada.

 Dit artikel gaat empirisch over het dagelijks bestaan van de -hippie-achtige- bevolking van de archipel tussen de het vasteland van British Columbia en Vancouver Island, maar raakt thematisch aan de urgente actualiteit van de omgang met migrerende ontheemden.

IK vond dit artikel bij het zoeken naar vakliteratuur over de mobilistieke betekenis van 'het veer'. Alleen al de mythologische veerman Charon, aan wie de ziel een obool moest betalen om over de Styx gezet te worden naar de Hades, geeft 'het veer' een oerbetekenis: Schipper mag ik overvaren ja of nee?  en 'who pays the ferryman?' De recente drang van vele duizenden om de Middellandse Zee en naar Engeland over te steken en hoe de 'gevestigden' daarop reageren maakt 'de oversteek maken' een urgente kwestie.

Denk maar terug aan Simmel in zijn 'Soziologie des Raumes', 1903: (zie aldaar op deze site)

Es scheint überhaupt, als ob, je näher der Gegenwart, um so günstiger die Position des Sesshaften gegenüber dem auf Bewegung angewiesenen Gegner sei. Und dies ist durch die Erleichterung der Ortsveränderung begreiflich.

Denn diese bewirkt, dass auch der prinzipiell Sesshafte doch jederzeit sich überallhin begeben kann, so dass er neben seiner Sesshaftigkeit mehr und mehr noch alle Vorteile der Mobilität geniesst, während dem Unsteten, prinzipiell Beweglichen nicht im gleichen Masse die Vorteile der Sesshaftigkeit zugewachsen sind.

Eilandbewoners die daar vrijwillig  zijn komen wonen koesteren vaak hun omslotenheid. Zoals Vannini het formuleert:

Not unlike other kinds of rural and remote communities, islands hold great appeal for people wishing to live alternative lifestyles, people who often ―retrofitthese communities to re-create utopian, idyllic spaces. By moving to and/or remaining in communities with a distinctly alternative disposition towards (im)mobilities and the preservation of the countryside islanders opt for lifestyles which protect them from the ills of less desirable places.

Voor een indruk van het eilandenrijk voor de kust van British Columbia:

vannini

 

Het veldwerk voor dit onderzoek bestond uit zo'n 250 veerpont reizen en zo'n 400 interviews met eilandbewoners.

Om de levenswijze van deze eilanders in beeld te krijgen gebruikt Vannini het begrip 'constellations of mobility' van Tim Cresswell. ( Zie de bijdrage aan deze site: Tim Cresswell, Constellations of Mobility, 2004). De eiland-constellatie kent twee kenmerken het bijzonder: 'insulation' en 'isolation'. 'Insulation' is de afzondering die een gevoel geeft van bescherming, veiligheid, onderscheid. Omgekeerd is 'isolation' de afscheiding die het gevoel geeft van kwetsbaarheid, marginaliteit en onontkoombaarheid.

Twee van de zes sleutelbegrippen van Cresswell worden hier in het bijzonder benut: 'feel' en 'route' en Vannini voegt daar een eigen concept aan toe: 'remove'. Remove gaat over het door mensen  in tijd en ruimte omgaan met afstand om plaatsen van elkaar te scheiden, of om ze dichter bijeen te brengen. Het is een variant van de algemene handelwijze die wel 'spacing' wordt genoemd: de subjectieve en praktische manieren waarop mensen omgaan met hun materiële omgeving.

Het gaat hier dus vooral om het begrijpen van mobiliteitsgedrag als onderdeel van  levenswijzen in een specifiek fysieke omgeving, maar tegelijk wordt er onderzoek gedaan naar een veel te weinig onderzocht mobiliteitsmiddel: de veerboot.

Hier is het artikel van Phillip Vannini. (Via academia.edu publiek gemaakt.)

Hij heeft van dit project ook een multimediale productie (tekst, beeld, geluid) gemaakt: klik maar.

Vannini2