CONSTELLATIONS OF MOBILITY, Tim Cresswell

Deze tekst is te vinden op de site van de Universiteit van Verona. De tekst biedt geen datum. Enig speuren bij het Royal Holloway, University of London levert het jaartal 2007. Dit volgt dus op de publicatie van het grote werk On The Move (2006), zie elders op deze site.

Cresswell ontwikkelt hier het begrip Constellation of Mobility. In elke geschiedenisfase in een gebied vormt de vervlechting van technologie, organisatie, politiek, economie en cultuur een bepaald patroon van 'gewone' wijzen van bewegen van personen , goederen en informatie. Dit patroon noemt Cresswell een 'constellation of mobility. Als er in die factoren duidelijke veranderingen optreden (denk aan de min of meer gelijktijdige informatisering en privatiseringen in West-Europa) ontstaat er een nieuwe constellatie.

Constellations of Mobility, Towards Cultural Kinetics