De Cultuur van Mobiliteit, Peter Peters

Op basis van zijn proefschrift De Haast van Albertine (2003)*geeft geeft Peter Peters een lezing met lichtbeelden. Thomas Cook wordt als grote mobiliteitsinnovator gepresenteerd. Dan worden zes veel voorkomende misvattingen over mobiliteit aan de kaak gesteld. Op basis van de innovatie- concepten die Peters (o.a.) n.a.v Thomas Cook heeft ontwikkeld worden richtingen aangegeven voor mobiliteitsinnovatie.

* (zie: http://pub.maastrichtuniversity.nl/826e95cf-ff1a-437f-94df-364fe0ba3118)

 

Peters Cultuur mobiliteit