EU. NAAR EEN NIEUWE STEDELIJKE MOBILITEITSCULTUUR, Groenboek 2007

Uit de EU komen regelmatig 'Groenboeken' waarmee men poogt kennis en discussie over een zaak van gedeeld belang aan te zwengelen.

In 2007 verscheen het Groenboek EEN NIEUWE STEDELIJKE VERKEERSCULTUUR 

Europa doet meer: naast dit soort 'agenda-setting' wordt bijvoorbeeld het CIVITAS-forum (City, Vitality, Sustainability) ondersteund dat Europa-breed innovaties en maatregelen voor stedelijke mobiliteit introduceert, organiseert en er voor zorgt dat er Europese geldelijke ondersteuning komt.