EXISTENTIAL VS. ESSENTIAL MOBILITIES: insights from before, during and after a crisis

Noel B. Salazar (zie ook elders op deze site) zat in zijn thuisstad Brussel in Covid-lockdown. en had tijd genoeg om desk-research te doen en na te denken over wel of niet op pad gaan. Hij schreef:

Existential vs. essential mobilities: insights from before, during and after a crisis

in: Mobilities, published online 28 january 2021

'Essentieel' is een term die tijdens de Covid19-pandemie tot het dagelijks taalgebruik is gaan horen. Hoe kan de samenleving zo goed en zo kwaad als het gaat doorgaan tijdens een lockdown? Essentiële beroepen, essentiële mobiliteit. De officiële instanties bepalen wat daaronder valt en wat niet. De individuele mensen worden geacht zich daaraan te houden, maar hebben zo hun eigen beleving over welke bewegingen van belang zijn voor hun existentiële kwaliteit van leven.

Noel Salazar werkt dit spanningsveld uit in dit artikel. Eerst worden de kernbegrippen bepaald: 'mobiliteit'  ,' crisis', 'essentieel', en 'existentieel'. Tijdens een crisis worden dingen die meestal onzichtbaar blijven , omdat ze tot de vanzelfsprekendheden horen van het dagelijks bestaan, ineens scherp zichtbaar. Uiteindelijk past Salazar zijn beschouwing toe op de Belgische/ Brusselse (im)mobiliteiten in tijden van corona.

Essentiële mobiliteit van mensen gaat meestal niet over de verplaatsingen zelf maar over over de activiteitenlocaties waar dingen moeten gebeuren. Tijdens de gedwongen immobiliteiten blijkt hoezeer verplaatsingen zelf tot existentiële zaken gaan behoren. Lopen, rennen,fietsen, wandelen. Liefst in wat groene omgevingen.

Verder:

Uit talloze bronnen verschijnt op het internet informatie en beschouwingen over de over de wederkerige relaties tussen COVID19 en mobiliteit. (Pandemie als gevolg van grote mobiliteit, pandemie-beleid als oorzaak van mobiliteitsvermindering).  Het COMPAS onderzoeksinstituut van de University of Oxford heeft een interessant The Coronavirus and Mobility Forum

 Bijvoorbeeld:

*Mobilities, neo-nationalism and the lockdown of Europe: will the European Union survive?

*‘Take me home’: The coronavirus virus and panic mobility

*From Chain Reaction to Grid Reaction: Mobilities & Restrictions during SARS & Coronavirus