Freedom as Mobility: Implications of the Distinction between Actual and Potential Travelling, Tore Sager

Artikel 13 (VN-Universele verklaring van de rechten van de mens’

  1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

  2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Tore Sager  ziet mobiliteit hier als het potentiële vervoer van mensen. We hebben dat elders ontmoet als het concept Motiliteit.
Het mobiliteits-aspect van vrijheid bestaat uit de gelegenheid om te gaan waar en wanneer men wenst, maar ook om niet te gaan, maar ter plekke te staan. Ook het beheersen en surveilleren van mobiliteit komt aan de orde. Zie ook de tekst van Peter Adey hierover.

klik hier