GEFANGEN IN DER MOBILITÄT, Sabine Hess

Grote aantallen mensen verplaatsen zich sinds de herfst van 2015 door Turkije, Griekenland en de Balkan in de richting van West-Europa. Varen, lopen, treinen, bussen, hekken, kampementen, kampen tonen de precaire mobiliteit die gaande is. De betrokken landen herbergen op de een of andere manier Transit Migratie.

 vluchtelingen hongarije hh

Van 2002 tot 2004 voerden Duitse onderzoekers het transdisciplinaire onderzoekproject Transit Migration uit.  De onderzoeksgebieden waren Turkije, Griekenland en de Balkan. Toen ging het niet over vluchtelingen ,maar over -vooral illegale- arbeidsmigranten uit het Midden-Oosten op weg naar Europa.

Sabine Hess is hoogleraar aan de Georg-August Universität in Göttingen, Duitsland. Zij is daar verbonden aan het Institut für Kulturanthroplogie / Europäische Ethnologie. Zij was een van de onderzoekers bij het Transit Migration project. In 2012 publiceerde zij Gefangen in der Mobilität; Prekäre Zonierungsprozesse an den Rändern Europas . (in: Behemoth, a journal on civilisation, vol. 5, no.1)

Zij laat zien hoe er in het begin van de 21ste eeuw een EU-grensregime werd gevormd en hoe dit uitpakt voor de arbeidsmigranten die naar Europa komen. Grenzen worden gebieden, 'transit zones' . Meerdere staten, EU-instanties als Frontex, UNHCR, Rode Kruis zijn ermee bezig en de migranten worden uitgesorteerd naar geld, daadkracht, geslacht, lichamelijke fitheid, 'skills & experience',  etnische classificaties, sociale netwerken en toeval.

Nu zijn in Europa de thema's Migratie en de Randen van Europa en de mobiliteitsregimes  die daarbij 'werkendeweg' tot stand komen wel de meest urgente kwesties . Pioniersstudies op dit gebied verdienen zeker een plaats in de mobilistiek.