Globale Complexiteit en het Autosysteem, John Urry

John Urry introduceert het ‘complexiteits-denken’ dat er op gericht is de scheiding tussen ‘menswetenschappen en ‘natuurwetenschappen’ op te heffen, daar waar het nodig is de vervlechting tussen mens en materie te bestuderen.Volgens Nobelprijs winnaar Paul Crutzen leven we sinds kort in het geologische tijdperk van het Antropoceen.

De meest significante fenomenen waar de zogenaamde sociale wetenschappen zich nu mee bezig houden zijn inderdaad hybriden van fysische en sociale relaties, zonder zuiver fysische of sociale gehelen. Dergelijke hybriden omvatten gezondheid, technologieën, het milieu, het internet, automobiliteit, extreme weersomstandigheden enzovoort. Deze hybriden, die centraal staan in elke analyse van globale relaties, worden het best onderzocht door middel van complexiteits-analyses van de interdependente ‘niet-menselijke’ of materiële werelden.

‘Automobiliteit’ is een hybride verzameling van mensen (bestuurders, passagiers, voetgangers) zowel als machines, wegen, gebouwen, tekens en hele culturen van mobiliteit waarmee het verweven is. De complexiteitsbenadering is nuttig voor de bestudering ervan.

John Urry, Globale Complexiteit en het Autosysteem, Tijdschrift voor Sociologie,Vol. 25, No. 1, 2004, p. 21-36.