JOHN URRY OP VIDEO

Op deze site staan al enkele schriftelijke teksten van -de veel te vroeg overleden- John Urry. (zie het In Memoriam in 'Lopende Zaken'.) Tot zijn nalatenschap behoort ook een groot aantal opnamen van zijn lezingen en interviews. Daarvan verschijnen hier enkele kenmerkende filmpjes. Kernthema's van zijn denken en werken zijn goed herkenbaar. We zullen elk -chronologisch geplaatst- filmpje kort inleiden.

SOCIOTECHNICAL SCENARIOS FOR THE FUTURE OF THE CITY

Op 6 en 7 november 2012 was in Londen de conferentie Urban age/ Electric City. John Urry hield daar een van de 'session keynotes'.

Hij geeft zijn schets van een 'post car mobility system'. Maar eerst benadrukt hij het belang van het beschouwen van 'sociotechnische systemen' (bijvoorbeeld 'het autosysteem') als vervlochten technisch- economisch- sociaal- cultureel- politieke stelsels. Mocht het 'post car mobility system' niet  slagen dan voorziet Urry twee totaal verschillende denkbare uitkomsten: 'Local Sustainability' of 'Regional Warlordism'.

MOBILITIES AND SOCIETIES BEYOND OIL

In 2013 publiceert Urry het boek Societies Beyond Oil; Oil Dregs and Social Futures. Naar aanleiding daarvan vond in oktober 2013 aan de University of South Australia een gesprek plaats tussen John Urry en prof. Anthony Elliott, directeur van het Hawke Research Institute. Net als in de lezing hierboven 'Sociotechnical Scenarios' gaat het hier om verkenningen van de vraag hoe de (westerse, geglobaliseerde ) maatschappij en de mobliteit daarin zou kunnen worden na het petroleum-tijdperk, dat begon op 10 januari 1901 met de 'oil gusher' in Spindletop, Texas.

socbeyondoil

 THE THREAT HANGING OVER OUR GLOBAL TRAVEL

viesmobiles

In de videoreeks van het Forum Vies Mobiles (http://en.forumviesmobiles.org/) spreekt Urry op 3 december 2013 over een vaak vergeten aspect van globalisering: Mensen reizen over grenzen om hun 'belangrijke anderen' te ontmoeten. Familie,vrienden, bekenden, collega's ,zakenrelaties. Jongeren gaan in hun 'gap year' overzeese ervaringen opdoen, medische reizen, pelgrimages, pensionados brengen een deel van het jaar door in het warme zuiden, vrouwen en kinderen reizen met hun expat werkers mee, mensen in diaspora onderhouden contact met mensen in herkomstgebieden, vluchtelingen vluchten, mensenhandelaren verplaatsen hun 'cargo'.

En dat alles gedragen door olie. Urry benadrukt dat de 'peak oil' per hoofd van de wereldbevolking rond 2005  plaatsvond. Ook hier weer de vraag: hoe gaat dat allemaal er uit zien in een post-oil tijdperk?

WHAT IS THE MOBILITY TURN?

viesmobiles

Op 19 februari 2014 verschijnt op het Forum Vies Mobiles -eindelijk- de lezing van Urry: What is the mobility turn? De vervoersrevoluties vanaf 1840 te beginnen met trein, stoomvaart, post, telegrafie tot aan nu heeft geleid tot enorme afstandstoenames van mensen, goederen, geld, informatie (globalisering). Om deze mobliteit te kunnen volvoeren is er afhankelijkheid van sociotechnische systemen die door hun toegenomen complexiteit en vervlechting ook fragieler zijn geworden. De onweerstaanbare opkomst van globalisering en informatisering heeft sociale wetenschappers ertoe geleid 'mobiliteit' in het centrum van hun aandacht te plaatsen. Niet in specialistische hokjes, maar met een brede blik: de post-disciplinaire 'mobility turn 'in de sociale wetenschappen.

IS POST AUTOMOBILE MOBILITY POSSIBLE?

viesmobiles

In aansluiting op bovenstaande lezing over 'sociotechnical scenarios' werkt Urry in dit filmpje van 19 februari 2014  een beeld uit van denkbare kenmerken van post- car mobiliteit. Innovaties op technisch en organisatorisch gebied worden in- en aan elkaar geknutseld zoals ooit begin twintigste eeuw het autosysteem uit stukjes en beetjes tot een samenhangend assemblage werd.

Op 5-6-7 november 2014 vond in Kopenhagen de tiende conferentie plaats van het Cosmobilities Network: Networked Urban Mobilities  ( Zie de rubriek Mensen, Netwerken ,Platforms).

cosmobilities logo

De laatste keynote speaker daar was John Urry over NETWORKS, SYSTEMS AND FUTURES  Hij zet de concepten en gereedschappen uiteen voor een 'transitiekundige' benadering en toont een toepassing die hij samen met anderen heeft geschreven in het rapport Living in the City ten behoeve van het Britse regeringsproject Future of Cities (https://futureofcities.blog.gov.uk/). Dit rapport is hier te vinden.

 

URRY OVER 'OFFSHORING'

offshoring

 in april 2014 verscheen van John Urry het boek 'Offshoring'. "Offshoring is the dark side of  globalisation".  Klikken op bovenstaande afbeelding leidt tot een korte animatiefilm die de inzet van het boek compact toont.

boekoffshoring

Hieronder wordt een TED lezing van Urry getoond waarin hij dit boek presenteert (11juni 2014).

OFFSHORING IS BAD FOR SOCIETY AND PLANET EARTH

 Op Forum Vies Mobiles heeft hij nog een nadere toelichting (5 februari 2015):

viesmobiles

TREASURE ISLANDS; HIDDEN OFFSHORE WORLDS .

Elk jaar houdt de Britse Academy of Social Sciences de Annual Lecture. in juli 2015 was het de beurt aan John Urry. Naar aanleiding van zijn boek Offshoring hield hij er de lezing OFFSHORE WORLDS AND SOCIAL FUTURES

''Exposing capitalism’s expanding economy of secrecy, John Urry reveals a terrifying picture of catastrophes waiting to happen, of global inequalities difficult to comprehend, and of human rights violations on an appalling scale. Sociology at its best, warning us of the worst. Offshoring should be required reading for all undergraduates.''
Michael Burawoy, University of California, Berkeley