Keywords of Mobility; What's in a Name?, Noel B. Salazar

SalazarKeywords

(Ruimtelijke) mobiliteit is een term die vele aspecten en (bij)betekenissen in zich draagt. Om greep te krijgen op al die betekenissen wordt de term sleutelwoord (keyword) geïntroduceerd. Sleutelwoorden zijn altijd omstreden en en de betekenis staat nooit definitief vast. En we kunnen niet zonder.

Kortom: "Mobiliteit, waar hebben we het eigenlijk over?"

in Keywords of Mobility; critical engagements worden 8 sleutelwoorden die rondom 'mobiliteit 'cirkelen besproken. Waar komen de woorden vandaan, hoe worden ze gebruikt, welke spanningen zitten er in verborgen?

De 8 sleutelwoorden zijn: kapitaal, kosmopolitisme, vrijheid, gender, mobiliteit, infrastructuur, motiliteit en regime.

Samen met de twee 'theorizing' artikelen van resp. Sheller en Temenos, hierbij op de site, zien een even bedachtzaam afstand nemen van de hectiek van het 'mobilities' vakgebied (Want hectisch is het.)

De inleiding van het boek is van Noel B. Salazar: Keywords of Mobility; What's in a Name?