LUCA BERTOLINI; DE PLANOLOGIE VAN MOBILITEIT

Luca Bertolini is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam bij de programmagroep Urban Planning. Hij richt zich op het integreren van ruimtelijke planning en transportplanning. Duurzame bereikbaarheid en stedelijkheid in de netwerkmaatschappij zijn de kwalitatieve richtsnoeren.

 Op 23 januari 2009 hield Bertolini zijn intreerede bij het begin van zijn hoogleraarschap.

Daarin schetst hij twee 'fundamentele dilemma's' waar de Planologie van Mobiliteit mee worstelt:

De diepe verwevenheid van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling confronteert beleidsmakers met twee fundamentele dilemma’s.

Het eerste dilemma betreft de spanning tussen de afhankelijkheid van mobiliteit en de negatieve effecten daarvan.

[...]

Het tweede dilemma waarmee de diepe verwevenheid van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling beleidsmakers confronteert, heeft te maken met schaal. Het komt voort uit het feit dat de actieruimtes van mobiele huishoudens en bedrijven niet gebonden zijn aan eenduidige territoriale grenzen, terwijl dat voor beleidsarena’s meestal wel het geval is