METHODOLOGICAL CHALLENGES AND INNOVATIONS IN MOBILITIES RESEARCH, Antony D'Andrea e.a.

Methodological Challenges and Innovations in Mobilities Research,  Anthony D'Andrea, Luigina Ciolfi, & Breda Gray, in : Mobilities, 2011, 6-2, 149-160.

De vaart, de breedheid en de multidisciplinariteit van de ontwikkeling van de mobilistiek in de 'jaren nul' heeft veel inzichten over dit aspect van de Tweede Moderniteit opgeleverd. De auteurs hier vonden het in 2011 tijd om het breed uitwaaierende onderzoeksveld eens met een methodologische bril te bekijken. 

Perhaps not surprisingly, main references in mobilities studies are often recognized for their ground-breaking contribution exactly because their erudition and intellectual depth are devoted to explicate meanings, connections and directions upon swats of crude empirical data rather than exploring ways to produce and formalize research frameworks. So, between grand narratives of mobility and specific applications of mobile methods, there lies a gap requiring systematic articulation.

S,M,L,XL

Enerzijds macro-inzichten over die 'tweede moderniteit, anderzijds op microniveau verzamelde onderzoeksgegevens. Hoe brengen we die hier in een zinvol, kennisproducerend verband met elkaar? 

By attending to the empirico-conceptual mediations articulating micro descriptions and macro explanations, the process of investigation, representation and generalization of mobility phenomena can be positively rethought.

De nadruk die de auteurs leggen op het vraagstuk van het verband tussen micro en macro deed me terugdenken aan de oudste  'vaktekst' waar deze site mee begint: Claus Heidemann , Spatial Behavior; Concepts and Contexts, 1981. De auteurs spreken over het verder ontwikkelen van onderzoek op basis van 'multiscalar analysis'.

Hier vind je het hele artikel.

Hieronder zie je twee schema's uit de tekst van Heidemann uit 1981 die al duidelijk verwijzen naar 'multiscalar analysis'!

heidemann1heidemann2