MOBILE/IMMOBILE Vincent Kaufmann e.a.

1.jpg    

In  2011 verschijnt het eerste boek van het Mobile Lives Forum. ( Zie de vermelding van dit Forum in de rubriek 'Mensen instituten, platforms' op  deze site.) Twee delen in een casette: Mobile/Immobile; Choices and Rights for 2030. Tweetalig Fr/En. Onder redactie van Christophe Gay, Vincent Kaufmann, Sylvie Landriève en  Stéphanie Vincent-Geslin. * De redactie heeft de volgende vragen aan de auteurs van de bundel voorgelegd, met de opgave om de blik vooruit te richten op het jaar 2030.

In  today's Western societies, human activity has become multi-spatial. Weare living in an era of widespread mobility. More than just a practice, mobility has become one of the fundamental values of our societies -one that results increasingly in the obligation to be flexible and willing to move (the assumption being that nowadays everyone should be able to move).

#What  exactly does right to mobility mean in today's world? is it the right to move when we want, where we want? The right to choose our mode of transportation?

#Can  we not question the fact that the right to mobility has become synonymous with the right to move? After all, mobility cannot be reduced  to purely spatial expressions. Is it not the right to change as well? The right to realize one's aspirations?

#Are  movement and mobility the same thing in a world that is increasingly marked by the immediacy of telecommunications? And with the uses of these technical systems, are we really more mobile? Can we consider that  today's modern societies are in fact exercising their right to mobility?

Around twenty of social scientists, urban planners… and the same number of artists give their opinion on this question.

De site Mobile Lives Forum (http://en.forumviesmobiles.org/)  geeft ons toegang tot vier hoofdstukken uit deze bundel:

Mimi Sheller: Creating Sustainable Mobility and Mobility Justice

Mimi Sheller koppelt hier de thema's (milieu)duurzaamheid en mobiliteitsrechtvaardigheid (mobility justice) aan elkaar.Het USA-mobiliteitsstysteem wordt getekend als onduurzaam en en sociaal ongelijk langs lijnen van klasse, leeftijd en geslacht. Naast de toekomstige inrichting en verdeling van 'netwerk kapitaal' moet ook gekeken worden naar mogelijke verschuivingen in de -Amerikaanse- mobiliteitscultuur waarin automobiliteit wordt genormaliseerd als vrijheid en in verband staat met welvaart en privilege. En dat alles ook nog in een vestigingsplaatsenpatroon van decennialange suburbanisatie. Met enige hoop wijst zij op bewegingen voor 'livable cities', 'complete streets' en , 'transit oriented development'.

Sven Kesselring : Telecommuting; from exception to rule

Kesselring ziet (uitkijkend naar 2030) de gevolgen van steeds geavanceerder communicatie apparatuur en flexibeler werkvormen uitmonden in een een 'liquide' en onstabiel werkleven voor steeds grotere aantallen mensen, tot 'gewoon'. Hij vraagt zich af wat de sociale gevolgen ervan zullen zijn. In welke mate zijn relaties, vertrouwen, identiteitsvorming, maatschappijoriëntatie nog mogelijk ?

Jean-Marc Offner : Margaux's Straps

Offner is de directeur van het ruimtelijk planbureau voor Bordeaux en omgeving. Hij levert een sci-fi stukje over dagelijks leven in Bordeaux in 2030. De jongedame Margaux word 's morgens vroeg gewerkt om op tijd te zijn voor het 'tijdslot' dat ze heeft gekregen om met haar leenauto op pad te gaan. Bij de vergunning hoort wel dat de toegewezen carpoolers oppikt. en zo verder. We leren ook nog iets over de mobiliteitsregelingen zoals die in de Verenigde Staten van Zuid-Amerika gelden. Een mooi en fantasierijk tekstje!

Juan Pablo Bocarejo: Developing Cities and the Right to Mobility

Bocajero is hoogleraar uit Bogotá. Hij schetst de urbanisatiegolf die voor de komende decennia in de 'opkomende economieën' is  te verwachten. Na elementaire verkeersveiligheid is de toegang tot  werk en voorzieningen  daar de kern van de mobiliteitskwestie. De auto laat de mobiliteit vastlopen. Openbaar vervoer is gauw te kostbaar voor velen. Maar: mobiele telefoons en toegang tot internet zijn tegelijk erg belangrijke en alom aanwezig (ubiquiteit). Voor de manier waarop dit alles in de snel groeiende steden van Azië, Latijns Amerika en Afrika zal verlopen zijn verschillende scenario's denkbaar. Een overzicht van vijf van deze scenario's is te zien in de bijdrage van Jean-Pierre Orfeuil op deze site


* (We  zien hier wat we spoedig daarna ook in andere mobilistieke bundels zien: Het opnemen van bijdragen van kunstenaars over het thema mobiliteit. Zie bijvoorbeeld New Mobilities Regimes in Art and Social Sciences verderop in deze site en vermeld in de 'lopende zaken' van 14 september 2015.)