MOBILITEIT ONTMOET FILOSOFIE

Onder het bezielende initiatief van Mike Bérénos  in het streven  om het vakgebied Verkeerskunde te verdiepen en te verbreden is  New Movements in Transport and Mobility (NMTM.eu) ontstaan. In de bijgevoegde link vind u de publicatie-pagina van deze club. Bijzondere aandacht vraag ik voor de te downloaden publicatie Mobiliteit ontmoet Filosofie. Vijf bekende Nederlandse filosofen laten hun licht schijnen over Mobiliteit. 

Jan-Hendrik Bakker pakt een draad op die hij in zijn  'Nabijheid, Filosofische Essays over Toenadering' verder heeft uitgesponnen.

Naomi Jacobs doceert bio-ethiek en is gespecialiseerd in de ontwerp-ethiek bij de relaties tussen 'systemen' en de kwetsbare mens. Diepgang over verkeersveiligheid

Henk Oosterling laat globalisering en het aarde-systeem samenkomen in het Antropoceen.

Daan Roovers verkent mobiliteit als vrijheid en als dwang.

Coen Simons legt de vervlechtingen tussen fysieke en digitale mobiliteit bloot.

.mobiliteit ontmoet filosofie 1586951062