WHAT IS SMART FOR THE FUTURE CITY; MOBILITIES AND AUTOMATION Sven Kesselring e.a.

 

Januari 2019 had het tijdschrift SUSTAINABILITY een 'special issue': Smart Mobilities for Future Cities. (open access)

sustainability

Daaruit hier: Marlene Freudenthal-Pedersen, Sven Kesselring, Eriketti Servou,   WHAT IS SMART FOR THE FUTURE CITY;  MOBILITIES AND AUTOMATION  in: Sustainability 2019 -11-221.

Net als bij alle futurologie is ook hier de vraag: hoe krijgen we 'educated guesses' over plausibele toekomsten. In dit artikel wordt een methode van 'story telling' bepleit en toegepast.