Mobility and the Cosmopolitan Perspective, Wolfgang Bosz (ed.)

De portretfoto van deze bijdrage is van Ulrich Beck. Hij krijgt die eer omdat hij de oprichter is van het Reflexive Modernization Research Centre te München , dat in 2004 de conferentie ‘Mobility and the Cosmopolitan Perspective' organiseerde.

Ulrich Beck is beroemd geworden door de introductie van het begrip ‘Risicomaatschappij’. Zijn boek Risikogesellschaft; auf dem Weg in eine andere Moderne (1986) is in tientallen talen vertaald.

De aanleiding was de Tsjernobyl-ramp, maar het thema is de door mensen gemaakte kwetsbaarheid voor de onbedoelde gevolgen van toepassingen van wetenschap en techniek. Grootschalige nucleaire, chemische, genetische en ecologische en economische gevaren.

Het bewustzijn van deze risico’s leidt tot kritiek en delibereren over wetten, investeringen,  aanschaffen en ander beslissingen, kortom tot Reflexieve Modernisering.

Al risicomakend en en ons daar zorgen over makend zijn we de Tweede Moderniteit binnen getreden.

De juiste manier om daar mee om te gaan is het aanleren van een Kosmopolitisch Perspectief. Een intellectuele houding die erkent dat het oude onderscheid tussen het eigene en het andere, tussen binnenland en buitenland, het bekende en het vreemde, is vervaagd. Het of-of denken, dat zo lang dienst heeft gedaan om groepen, naties, volkeren, religies en sociale klassen van elkaar af te grenzen (je hoorde ergens bij of niet), biedt geen houvast meer. Identiteiten zijn met elkaar verbonden en lopen in elkaar over. In de wereld om ons heen, maar ook in onszelf.

En zo zijn we bij de naam van het onderzoeksinstituut en de titel van de conferentie aangeland.

Deze bijeenkomst bracht een aantal hoofdfiguren uit de Europese mobilistiek tezamen.  De hoofdlezingen werden gehouden door John Urry (UK) en Ulrich Beck (D). Daarnaast zijn in ieder geval te noemen: Vincent Kaufmann uit het (Franstalige) Zwitserland. Zijn innovatie in de mobilistiek: het begrip Motiliteit (Motility), heeft nieuwe blikrichtingen mogelijk gemaakt. En Sven Kesselring uit Denemarken wiens huidige project Mobilities Futures and the City. Towards a reflexive Methodology for urban planning in the mobile risk society aangeeft waar de aandacht naar uitgaat. Hij is ook een van de hoofdfiguren van de club Cosmobilities die in Europa de inzet van de conferentie voortzet. (www.cosmobilities.net)

Dit is een groot document van 102 pagina's.

 Mobility and the Cosmopolitan Perspective A Workshop at the Munich Reflexive Modernization Research Centre 29-30 January 2004, Munich

mobility and the cosmopolitan perspective