TRACING MOBILITIES; TOWARDS A COSMOPOLITAN PERSPECTIVE, Weert Cranzler e.a. (eds.)

In 2008 verscheen de bundel Tracing Mobilities, Towars a Cosmopolitan Perspective (Weert Cranzler, Vincent Kaufmann, Sven Kesselring eds., Ashgate series Transport and Society,978-0-7546-4868-0).

Het was het begin van een boekenreeks Transport and Society die nu 2019 uit 188 delen bestaat.

Met de volgende inhoudsopgave:

Tracing Mobilities – An Introduction ,Weert Canzler, Vincent Kaufmann and Sven Kesselring
PART I TRACING MOBILITY CONCEPTS AND THEORY
1 Moving on the Mobility Turn, John Urry
2 Mobility and the Cosmopolitan Perspective,Ulrich Beck
3 Between Social and Spatial Mobilities: The Issue of Social Fluidity, Vincent Kaufmann and Bertrand Montulet
4 The Wahlverwandtschaft of Modernity and Mobility, Stephan Rammler
5 The Mobile Risk Society, Sven Kesselring
PART II FINDING TRACES IN MOBILITY PRACTICES
6 The Paradoxical Nature of Automobility,Weert Canzler
7 Job Mobility and Living Arrangements, Norbert F. Schneider and Ruth Limmer
8 Working Away from Home: Juggling Private and Professional Lives,Estelle Bonnet, Beate Collet and Béatrice Maurines
9 Networks, Scapes and Flows – Mobility Pioneers between First and Second Modernity, Sven Kesselring and Gerlinde Vogl
10 Gateways for Research – An Outlook, Weert Canzler, Vincent Kaufmann and Sven Kesselring.

Een internationaal gezelschap uit zowel de Engelse als de Duitse, Scandinavische en Franse taalwereld. In feite een uitvloeisel van de conferentie in München van 2004: Mobility and the Cosmopolitan Perspective. (zie de betreffende bijdrage op deze site).

Uit dit boek hebben we het tweede hoofdstuk ter beschikking van Ulrich Beck: Mobility and the Cosmopolitan Perspective.

Eerst: waar heeft Beck het over als het over Cosmopolitisch gaat? Het gaat over de feitelijke gevolgen van Globalisering. De groeiende afhankelijkheid en verbondenheid van sociale actoren over landsgrenzen heen.

De opvattingen van Cosmopolitisme en Globalisme gaan over het idee van de wereldmarkt, over de deugden van neoliberale economische groei en over de noodzaak om kapitaal, producten en mensen over een betrekkelijk grenzeloze wereld te verplaatsten.

Daartegenover staat het analytische complexe beeld van het proces van cosmopolitisering:

Cosmopolitanization is a much more multidimensional process of change that has irreversibly changed the very nature of the social world and the place of states within that world. Cosmopolitanization thus includes the proliferation of multiple cultures (as with cuisines from around the world), the growth of many transnational forms of life, the emergence of various non-state political actors (from Amnesty International to the World Trade Organization), the paradox generation of global protest movements against globalization, the UN: the US represents globalism, the UN cosmopolitanization.

Het onderzoeken van mobiliteit is een sleutel om te gaan begrijpen wat dit cosmopolitiseringsproces eigenlijk is. Daar hoort het onderzoek naar immobiliteit en grensbewaking bij.

Hier is de tekst van Beck

Ashgate heeft ook een Web-toegang gemaakt voor de hele bundel: Tracing Mobilities, Towards a Cosmopolitan Perspective