MOBILITY, Mimi Sheller

Mimi Sheller, Mobility; in Sociopedia.isa,2011

Mimi Sheller is een van de grondleggers van de 'Mobilities' benadering zoals die aan de Lancaster University UK gestalte kreeg. Nu is zij directeur van het Center for Mobilities Research and Policy aan de Drexel University, Philadelphia, PA, USA.

Net als de auteurs D'Andrea e.a. het in 2011 nodig vonden methodologisch de stand van zake  en toekomstperspectief op te nemen van het 'Mobilities' onderzoek (zie aldaar op deze site), zo was het voor Mimi Sheller in 2011 tijd om de brede sociaalwetenschappelijke vakwereld op de hoogte te brengen van deze onderzoeks-stroom. Daarvoor is het online tijdschrift van de International Sociological Association: sociopedia.isa het juiste forum. Een mooi overzichtsartikel.

Klik hier