MOBILIZING JUSTICE

moblizing justicel

Tegenover  productiviteit en efficiency heeft 'rechtvaardigheid' toch wel een moeizame plaats in de diagnoses, praktijken en oplossingen van 'mobiliteit'. In Nederland is een opvallende uitzondering Karel Martens. Zie zijn bijdrage aan deze site: Justice in Transport as Justice in Accessibility

Mimi Sheller besteedt veel aandacht aan Mobility Justice. Op deze site, zie hier. In 2018 verscheen van haar: Mobility Justice.

Sinds 2021 bestaat er in Canada een netwerk van onderzoekers, praktijkmensen, organisaties voor het bevorderen van 'mobility equity'. Groot en breed opgezet vanuit de University of Toronto. Via het bovenstaand Logo kunt u linken.

Mobilizing Justice is a multi-sector research partnership committed to solving transportation inequities in Canadian cities. We are an unprecedented coalition that includes 33 academics from 6 Canadian provinces and 3 countries, 14 government agencies, 7 transportation companies, and 7 non-profit organizations.  All of our partners are steadfastly committed to delivering equitable transportation systems.