MOTILITY: MOBILITY AS CAPITAL, V. Kaufmann, M. Bergman & D. Joyce

Vincent Kaufmann heeft het -oorspronkelijk in de biologie toegepaste- begrip Motility in de sociaal-ruimtelijke wetenschappen geïntroduceerd. In dit artikel uit -het voor de mobilistiek uiterst vruchtbare jaar- 2004 legt hij met zijn mede-auteurs het belang uit van dit begrip. Het kan en moet een brug slaan tussen de nog erg moeilijk te verbinden onderzoeksvelden van ruimtelijke mobiliteit en sociale mobiliteit. Hoe werken de veranderende mogelijkheden van verplaatsen en (tele)communicatie uit op de levenskansen van mensen?

MOTILITY: MOBILITY AS CAPITAL,  International Journal of Urban and Regional Research, vol. 28.4,december 2004