NETWORKED URBAN MOBILITIES, keynote speeches van de Cosmobilities Conferentie 5-7 november 2014, VIDEO

index

Cosmobilities organiseerde in 2014 het tiende jaarcongres. "Networked urban mobilities" in Kopenhagen. Steden hebben voor hun sociale, economische en ecologische duurzaamheid sociaal inclusieve mobiliteitssystemen nodig. Alle systeemaspecten zijn daarbij van belang: sociaal, technologisch, geografisch, cultureel, en digitaal. In de stad ontmoeten de grote stromen van goederen, informatie, kapitaal en mensen (de 'space of flows) de mobiliteit van het dagelijks bestaan in de 'space of place'.

De keynote speeches op deze conferentie werden gehouden door:

  • Mimi Sheller
  • John Urry
  • Stephen Graham
  • Vincent Kaufmann 

Hier en Hier treft u twee korte introductie video's aan.

Mimi Sheller: Mobilizing Hybrid Cities- urban mobilities and mobile media. De vervlechting van mobiele ict en het feitelijk verplaatsen  leidt tot allerlei nieuwe praktijken. Enerzijds door 'mobile mediality' en anderzijds door 'locatability.'

Jorh Urry: Networks, systems and futures. De eerste 'oil gusher' in Spindletop, Texas dateert nog maar van 1901. Sindsdien is het ernergiesysteem van de wereld meer en meer gebaseerd op petroleum. Hoe komen we uit de 'lock-in' van dit systeem; welke toekomsten zijn denkbaar? Urry geeft een overzicht van drie benaderingen van deze vraag:
*Systeemtheorie met 'complexiteit' als sleutelterm,
*Socio-technical system transitions met 'multilevel perspective'als kernbegrip
*Social practices theory met 'everyday practices' als kern.

Stephen Graham: Super-tall and Ultra-Deep - Elevator Verticalities in Urbanism and Mining.  Een vaak veronachtzaamd aspect van mobiliteit is 'op en neer'. Ontwikkelingen in kabeltechnologie maken steeds hogere/diepere  liften mogelijk. Dit leidt (vooral in het verre en midden-oosten) tot steeds hogere (woon) gebouwen. Hoe is het verticaal transport georganiseerd? Stephen Graham ('Splintering Urbanism') wijst o.a.op gescheiden liftsystemen voor luxeappartementen en sociale woningen in één gebouw en op gebrekkig liftonderhoud in in hoge woongebouwen met goedkope huisvesting.  "The vertical politics of elevator mobilities".

Vincent Kaufmann: The New Dynamics of Daily MobilitiesSinds 2005 neemt het autokilometrage per hoofd van de bevolking in het Westen af. Wat is eraan de hand? Andere locatiekeuzen; reistijd is ook werk/studietijd; de autodroom vervaagt voor de nieuwe generatie zijn zo wat factoren die in de lezing van Kaufmann aan de orde komen.