New mobilities management: mobility pioneers between first and second modernity, Sven Kesselring


Kesselring stelt hier: In my understanding mobility is related to individual freedom, autonomy and self-determination. It means that actors use their competence, skills and capacity to realize specific plans and projects. En dat is heel wat anders dan het spreken over mobiliteit in termen van de ruimtelijke en sociale flexibiliteit van werkenden; van de bereidheid zich aan te passen aan externe randvoorwaarden en verwachtingen. Het is zeer de vraag hoe deze twee kanten in de loop van de maatschappelijke ontwikkeling en voor verschillende socio-economische categorieën gaan uitpakken. 

In het onderzoek dat hier wordt besproken zijn freelance journalisten de onderzoekseenheden, als voorbeelden van mobiliteitspioniers in de Tweede Moderniteit. Welke strategieën komen we tegen in het omgaan met mobiliteit als dwang en mobiliteit als autonomie?

klik hier