NEW MOBILITIES REGIMES IN ART AND SOCIAL SCIENCES, Sven Kesselring e.a.

In oktober 2008 organiseerde het Cosmobilities Network haar vijfde conferentie met als titel:

Tracing the new mobilities regimes; the analytical power of the social sciences and the arts.

img044

 

Voor het eerst verschijnt de term New Mobilities Regimes nadrukkelijk in het openbaar. Waar gaat dat over? In de Call for Papers staat het losjesweg als volgt omschreven:

“In particular, the conference focuses on the analysis and interpretation of the new mobilities regimes as they occur in respect to border regimes and migration, the consequences of mobile work and the increasing pressure on the working force to be mobile and to travel, the new technological environments enabling people to be mobile and so forth.”

Hier vindt toch een duidelijke wending in blikrichting plaats. Waar de eerste Cosmobilities Conferentie in 2004 nog heette Mobility and the Cosmopolitan Perspective ( zie aldaar op deze site) met nadruk op de mobiliteitspioniers die op verschillende wijzen gebruik maakten van de eigentijdse mogelijkheden van het combineren van fysieke mobiliteit en ICT, zien we nu in 2008 met ‘regimes’ het accent liggen op dwang en drang in het reguleren van mobiliteit in de ‘Tweede Moderniteit’.

In 2013 verschijnt op basis van deze conferentie bij Ashgate het boek:

New Mobilities Regimes in Art and Social Sciences, ISBN: 978-1-4094-5092-4

newmoblitiesboek

De 'regimes'- wending is niet het enige bijzondere aan deze conferentie en bijbehorend boek. (zie ook de bijdrage van 14 september 2015 in de 'Lopende Zaken' van deze site)  De bijeenkomst vond plaats aan de Akademie der bildenden Künste  in München en voor de conferentie waren ook kunstenaars uitgenodigd.

In de Call for Papers stond het zo:

“In a certain way the social sciences and some forms of contemporary arts have a similar intention: to analyze modern societies and cultures. […] Mobility, flexibility, acceleration and the rise of a globally networked society are topics for many scientiste and artists as well.[…] We encourage scientists from all disciplines dealing with mobility (sociology, ethnology, anthropology, history, art history and so forth) and artists to give papers on different aspects of mobility, arts and modern life.

In het eerste hoofdstuk van het boek legt Susanne Witzgall uit hoe ‘image-based’ kunst verkenningen kan doen die buiten het bereik van de wetenschappelijke  benadering vallen, of die miskend worden door, of uitgesloten worden van conventionele wetenschappelijke aanpak.

Zie hier dit hoofdstuk: Mobility and the Image-Based Research of Art.

In het tweede hoofdstuk The New Mobilities Regimes zetten Sven Kesselring en Gerlinde Vogl uiteen wat bedoeld wordt met de ‘nieuwe mobiliteiten regimes’ en wat het belang is van het bestuderen ervan.

De ontketening van mobiliteiten door technologische, organisatorische en institutionele veranderingen (globalisering) levert stromen op die nooit buiten vaste structuren plaatsvinden. Deze kapselen in, kanaliseren, bevatten of belemmeren die stromen. Deze containers, kanalen, dammen en barrières fungeren op veel verschillende manieren. Hoe dat allemaal werkt wordt met behulp van het begrip ‘mobilities regime’ ontsloten.

“Mobilities regimes hence represent specific sets of principles, norms, and rules that regulate, in a fundamental way, the movement of individuals, artifacts, capital, data, etc. in a given context of action. Generally speaking, mobilities regimes are a matter of disciplining and channeling movements and mobility by way of principles, norms, and rules. The differentiation of three levels of a mobilities regime refers to different depths of intervention in individual autonomy, with principles representing the most general form while norms prestructure action in concrete and precise ways. Rules, on the other hand, can be viewed as a general code of behavior, which represents binding guidelines for action. “

 

Kort na het verschijnen van het boek publiceert Sven Kesselring in Sociologica het artikel Mobility, Power and the Emerging New Mobilities Regimes waarin hij in kort(er) bestek nog eens uitlegt wat hij eerder met Gerlinde Vogl had geschreven.

De 'mobilities regimes' benadering brengt de mobilities-onderzoekers in contact met het specialisme van 'border studies'. De migratie- en vluchtelingen vraagstukken van nu maken dit studieveld van groot belang. (voor 'border studies' zie hier)