Operationalising the Concept of Motility: A Qualitative Exploration, M. Flamm & V. Kaufmann

Het portret op de omslag is van Vincent Kaufmann. Aan hem de eer want hij is de uitvinder van het begrip MOTILITEIT in de mobilistiek. Het was oorspronkelijk een vakterm in de biologie.(bijv. 'de motiliteit van spermacellen).
In het hier ook te vinden verslag van de conferentie 'Mobility and the Cosmopolitan Perspective' zien we Kaufmann het concept introduceren. In de tekst hier wil hij er samen met Michael Flamm handen en voeten aangeven.

Motiliteit is het vermogen om mobiel te zijn. Het varieert van individu tot individu en van situatie tot situatie. Drie kernvariabelen zijn bepalend:
-'access'': toegang tot vervoer/ beschikbaarheid
-'skills': met de vervoermogelijkheden om kunnen gaan
-'cognitive appropriation:  voorkeuren, waarden ,normen, gewoonten over 'access' en 'skills'.

Elk van deze aspecten wordt in dit artikel verder gedetailleerd en geconcretiseerd.

klik hier