OVERWEGEND ONDERWEG,Lucas Harms

overwegend onderweg

 

Lucas Harms publiceert sinds 2002 frequent over maatschappelijke aspecten van mobiliteit. Rapportages voor het Kennisinstituut voor Mobliteitsbeleid (KiM  http://www.kimnet.nl/)  en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP http://www.scp.nl/). In 2008 bracht hij zijn verzamelde kennis samen in zijn proefschrift Overwegend Onderweg; de leefsituatie en de mobiliteit van  Nederlanders (SCP, Den Haag 2008).

De vraagstelling in dit proefschrift was de volgende:

Hoe heeft de mobiliteit van de Nederlandse bevolking zich gedurende de afgelopen decennia ontwikkeld,
welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn daarop van invloed geweest, welke verschillen
zijn er tussen bevolkingsgroepen in uithuizigheid en mobiliteit, welke beweegredenen zijn er
voor het onderweg zijn, en hoe ervaren en beleven Nederlanders de dagelijkse mobiliteit?
Deze hoofdvraag kan uiteen worden gelegd in vier deelvragen:
1 ontwikkelingen in mobiliteit;
2 verschillen in mobiliteit;
3 beweegredenen voor mobiliteit;
4 beleving en beeldvorming van mobiliteit.

Zie hier