REGIMES OF MOBILITY ACROSS THE GLOBE, Nina Glick Schiller & Noel B. Salazar

Tegelijk met het verschijnen van de bundel New Mobilities Regimes in Art and Social Sciences  (zie aldaar in deze site) gaf het Journal of Ethnic and Migration Studies een themanummer uit: Regimes of Mobility: Imaginaries and Relationships of Power. Klaarblijkelijk hingen in 2013 'mobiliteits regimes' in de lucht; een prelude op de massale mensenbeweging van 2015.

Het inleidende artikel van Nina Glick Schiller en Noel B. Salazar Regimes of Mobility across the Globe blikt terug op het ontstaan van de 'mobilities'studies als voortkomend uit een postmodern moment waarin globale 'stromen' van kapitaal, mensen en objecten opvielen en gevierd werden. De eenzijdige blik op het 'bewegen' wordt in dit artikel bekritiseerd. Het gaat er om een denkraam te ontwikkelen waarin juist de relaties tussen mobilitieit en immobiliteit, tussen localisatie en transnationale verbinding, tussen ervaringen en verbeeldingen van migratie en tussen geworteldheid en cosmopolitische openheid gelegd kunnen worden.

Hoe meer mensen in beweging zijn, des te meer proberen staten hun gezag over mobiliteiten en de betekenis ervan te handhaven. Het beheersen van de mobiliteit en motiliteit van mensen wordt een centraal thema in regeerbaarheid en biopolitiek. Dit alles noopt tot nieuwe richtingen voor mobiliteitsstudies. Het artikel wijst daarin wegen aan.