SATISFYING EVERYDAY MOBILITY, Noel Cass & James Faulconbridge

Satisfying Everyday Mobility, Noel Cass & James Faulconbridge, in: Mobilities 2015

Dit artikel gaat over de beleving van mobiliteit. En hoe deze belevingen kunnen er toe kunnen bijdragen een betekenisvol en bevredigend leven te leiden.

De auteurs maken gebruik van de 'praktijken' theorie ( die we bijv. ook tegenkomen bij Peters). In 'praktijken' komen samen:

  • Materialen
  • Competenties
  • Betekenissen

Praktijken worden uitgevoerd in 'performances'. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'verspreide' en 'integratieve' praktijken.  Verspreide praktijken zijn algemene activiteiten die in veel verschillende situaties  van toepassing kunnen zijn (bijv. vragen stellen, iets opzoeken etc). Integratieve praktijken zijn voor specifieke projecten van toepassing: ( hier bijv: woon-werkvervoer per auto, 'een blokje om', etc).

De auteurs stellen dat mensen een aantal voor hun welbevinden belangrijke 'verspreide praktijken' opnemen in hun mobiliteitspraktijken. Zij noemen daarbij:

  • monitoring: de eigen prestaties in de gaten houden en beoordelen
  • 'having the right equipment for the job'
  • naar muziek luisteren
  • route planning en navigatie

Veranderende levensfasen en huishoudensituaties leiden tot verschillende mobiliteiten. Maar in elk daarvan zijn dit soort performances op te nemen. Dit wordt getoond in de onderzoeksresultaten.

Voor beleid is het van belang deze kwaliteiten en betekenissen van mobiliteit in de overwegingen mee te nemen bij het stimuleren of juist afremmen van van bepaalde mobiliteitspraktijken.