SHARING MOBILITIES. SOME PROPAEDEUTIC CONSIDERATIONS Marlene Freudenthal & Sven Kesselring

Sharing Mobilities. Some propaedeutic Considerations

Applied Mobilities, 2018
VOL. 3, NO. 1, 1–7

Het is moeilijk om de  'deeleconomie' een strak omlijnde betekenis te geven. Het geldt dus ook voor 'deelmobiliteit'. De dubbelzinnigheid bestaat alleen al omdat 'platforms' zowel kunnen bestaan uit systemen van tech giganten die geld verdienen aan bemiddeling als uit 'grassroots' initiatieven om  gratis nuttigheden uit te wisselen.

Gemeenschappelijk is dat het gaat om communicatienetwerken enerzijds en het loskoppelen van bezit en gebruik. Waarschijnlijk gaan deze praktijken een grote vlucht nemen. Het is nog de vraag hoe deze maatschappelijk georganiseerd gaan worden.

In dit artikel geven Freudenthal-Pedersen en  Kesselring (zie ook hun andere bijdragen aan deze site) een inleiding op een themanummer van het vakblad Applied Mobilities

Publication Cover