Smart Borders and Mobilities: Spaces, Zones ,Enclosures - Louise Amoore e.a.

Het vakblad Surveillance and Society wijdt in 2008 een themanummmer aan Smart Borders and Mobilities.Net als in de bijdrage van Shamir op deze site gaat het om de spanning tussen gewenste en ongewenste mobiliteit in het tijdperk van globalisering. Hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan? Informatisering, tracking and tracing, biometrische dataopslag en -gebruik zijn eigentijdse voorbeelden van hoe 'de grens' als lijn vervaagt en uiteenvalt in punten, netwerken, zones, kampementen.

New freedoms or possibility of movement is crucial to the positive message of globalization. But, in addition to the accrual of suspicion towards the “usual suspects” of the poor, the dangerous, the unknown, and the vagabond, there is a new suspicion towards mobility and particularly international mobility itself. Packer argues that “the governance of mobility then needs to be understood in terms of this new problematic, mobility as immanent threat… mobile conduct is not treated as constitutively productive, but rather as potentially destructive”

Deze tekst vormt de inleiding van het genoemde themanummer:

Editorial: Smart Borders and Mobilities: Spaces, Zones, Enclosures

in: Surveillance and Society, 5 (2), pp. 96-101, 2008