SMART DECISIONS ABOUT SMART CITIES McKinsey & ACLU

Al een jaar of twintig zoemt de term 'smart city' rond in het denken en spreken over toekomstige vormen van stedelijkheid.

Het McKinsey Global Institute heeft in 2018 in een groots opzet project de huidige 'state of the art' in beeld gebracht.

De kernbevinding van het project is zo samengevat:

"After a decade of trial and error, municipal leaders are realizing that smart city strategies
start with people, not technology. “Smartness” is not just installing digital interfaces in
traditional infrastructure or streamlining city operations. It is about using technology and
data purposefully to make better decisions and deliver a better quality of life."

Dit 'MGI' is een deel van McKinsey Global Management Consulting. Hier worden op eigen initiatief , zonder externe opdrachtgever kennis projecten opgezet.

Het rapport SMART CITIES: DIGITAL SOLUTIONS FOR A MORE LIVABLE FUTURE is opgesteld door een groep onderzoekers uit 8 landen. Daar is ook het hele pdf rapport te vinden.

Ondanks de term 'people , not technology' leven er ook wel bedenkingen over wat voor stedelijkheid uit deze ontwikkelingen voortkomt.  De zorgen gaan over de anonimiteit in de openbare ruimte, burgerlijke vrijheden, grensoverschrijdende surveillance'.

De Amerikaanse organisatie ACLU (American Civil Liberties Union) heeft in 2017 twee rapporten gemaakt over deze kwesties. Een over 'smart cities' en een over 'surveillance'

Het rapport Making Smart Decisions about Smart Cities  laat het woord 'smart' op twee manieren verschijnen. De eerste keer met de betekenis 'verstandig' en de tweede keer als 'slim'

Ook het rapport Making Smart Decisions about Surveillance hoort hierbij.