Spatial behavior; concepts and contexts, Claus Heidemann

Dit ‘oude’ artikel uit 1981 presenteert een krachtig conceptueel model waarin:

  • tijd-ruimtelijke activiteiten van mensen op systeemniveaus worden geanalyseerd (van ‘individu’ tot ‘populatie in een ecosysteem’)
  • de mogelijkheden voor deze activiteiten tegelijk door de ‘budgetten’ van de mensen als door de ‘regimes’ van hun omgeving wordt bepaald
  • veranderingen van tijd-ruimtelijke activiteiten in elk element van het systeem kunnen beginnen om vervolgens de de gevolgen daarvan in het hele systeem na te speuren.

Claus Heidemann, Spatial-behavior Studies; Concepts and Contexts,
in: Stopher, P.R., A.H. Meyburg and W. Brög (Eds.) (1981) New Horizons in Travel- Behavior Research, Lexington Books, Lexington, Mass.

Heidemann, Spatial behavior