THE HYPOTHESIS OF THE MOBILITY TRANSITION Wilbur Zelinski

Wilbur Zelinsky,

The Hypothesis of the Mobility  Transition

In: American Geographical Review, Vol 61, No.2 (Apr. 1971. pp. 219-249

Achteraf gezien  kan The Hypothesis of the Mobility Transition van Wilbur Zelinsky beschouwd worden als een belangrijke opmaat voor de Mobilistiek, lang voordat in 2006 Mimi Sheller en John Urry de term 'New Mobilities Paradigm' introduceerden.

Zelinsky (1921-2013) was een Amerikaans cultureel geograaf. Hij vergaarde wat roem met zijn 'Zelinsky Model of Demographic Transition':

De lange termijn ontwikkeling van een stationaire bevolking met een eenvoudige technologie, via een sterke bevolkingsgroei tijdens het moderniseringsproces tot weer een (veel grotere) stationaire bevolking in het postmoderne. Het is van groot belang voor een bevolking de start van deze dynamisering goed te bepalen. Gaat dat over meer dan duizend jaar geleden of  een decennium ?

In de zelfde opvolging van tijdperken zien we een begin met een sedentaire boeren bevolking die vervolgens in de tijd beweeglijker en beweeglijker werd.

Waarom is The Hypothesis of the Mobility Transition een opmaat voor de Mobilistiek?

# Omdat verschillende ruimtelijke mobiliteiten gezamenlijk worden beschouwd. 'Mobility' bestaat uit 'migration' en 'circulation' en communication'.

# Omdat ruimtelijke mobiliteit in samenhang met sociale mobiliteit wordt gezien.

# Omdat mobiliteit wordt gezien als een belangrijke sleutel om toegang te krijgen tot het proces dat we 'modernisering' of 'moderniteit' noemen: ".... the remarkable expansion of personal mobility has been largely overlooked, despite the rich potential for interpreting the larger phenomenon of modernization."(p.223)

Op het Mobile Lives Forum vroeg Javier Caletrio aandacht voor Zelinsky. Hij liet daar aan de voorbeelden van het werk van John Urry en Vincent Kaufmann (zie voor deze namen elders op deze site) zien hoezeer Zelinsky als een belangrijke voorloper gezien kan worden. Van dezelfde Caletrio ook een mooie recente inleiding  op het Mobilities Paradigm. Sinds de 90-er en 00 jaren zijn de Transitie Studies een eigen onderzoekveld geworden. Hier toegelicht door alweer Caletrio.Ook wat dat betreft was Zelinsky een voorloper.  In de transitie wetenschap is het Multi Level Perspective een belangrijk onderdeel. Met enige trots verwijzen we naar een heel vroege toepassing van het Multi Level Perspective op deze site Uit 1981: Claus Heidemann   Spatial Behavior: Concepts and Contexts