THE MOBILE CONSTITUTION OF SOCIETY, Ola Söderstrom & Laurence Crot

De auteurs zijn verbonden aan het Zwitserse MOVE (Swiss Network for Mobility Studies) waarin  de universiteiten van Bern, Lausanne, Neuchâtel, en Zürich samenwerken. De studie is uitgegeven door  MAPS (Maison d'analyse des processus sociaux) van de universiteit van Neuchâtel.

De volledige titel van de tekst is: The Mobile Reconstruction of Society: Rethinking the Mobility-Society Nexus.

In de loop van de 'jaren nul' is het denken over mobiliteit steeds meer naar voren gekomen in de sociale wetenschappen. De auteurs maken in 2010 de balans op en wijzen de weg naar verdere ontwikkeling.

Na een overzicht van de denklijnen van antropologie, actor-netwerk theorie, cosmopolitisering en assemblage theorie gaan ze dieper in op het Mobilities denken zoals dat o.a. door John Urry op poten is gezet. Sterkten en zwakten daarvan worden in beeld gebracht en tenslotte bouwen de auteurs hierop voort door met een eigen analyse-kader. De mobilities benadering wordt verrijkt met benaderingen zoals van Cresswell en Kaufmann (beiden op deze site vertegenwoordigd) om mobiliteit te kunnen zien als sociaal geconstrueerde beweging. En mobiliteit is niet alleeen sociaal geconstrueerd, maar heeft zelf ook weer invloed op de rest van de maatschappij. Welke invloed heeft de bestaande mobiliteit op:   -(verdeling van ) economische hulpbronnen ; -sociale posities; -institutionele regels en -organisatiestructuren.

Hier is het rapport te zien