TOWARDS A POLITICS OF MOBILITY, Tim Cresswell

Tim Cresswell, Towards a politics of Mobility, in: Environment and Planning D: Society and Space, vol 28,2010, p.17-31

Tim Cresswell is al met twee bijdragen vertegenwoordigd op deze site. Uit 2006 -een groot gedeelte van-  het eerste hoofdstuk van zijn boek On the Move en uit 2007 zijn artikel Constellations of Mobility.

In dit artikel stelt hij de vraag hoe machtsrelaties van invloed zijn op mobiliteiten en omgekeerd hoe mobiliteiten machtsrelaties beinvloeden.:

By politics I mean social relations that involve the production and distribution of power. By a politics of mobility I mean the ways in which mobilities are both productive of such social relations and produced by them.

  Hij legt -zoals we bij hem eerder hebben gezien- 'mobiliteit' uiteen in drie aspecten: beweging, betekenis, praktijk.

En hij stelt de zes vragen:

-Waarom beweegt een mens of ding?

-Hoe snel beweegt en mens of ding?

-Met welk ritme beweegt een mens of ding?

-Welke route wordt genomen?

-Hoe voelt het?

-Wanneer en hoe stopt het?

Tenslotte werpt hij een blik op de verschillende historische vormen van gestalten van mobiliteit. De huidige vorm kenschetst hij zo: ( let op de woorden 'dromologie' en 'logistiek' nadruk van mij.)

Information gathering and regulation such as this is starkly different from the mobility constellations of earlier periods. Regulation of mobility, to use Virilio’s (2006) term, is increasingly dromological. Virilio and others argue that previous architectural understandings of space-time regulation are increasingly redundant in the face of a new informational and computational landscape, in which the mobility of people and things is tightly integrated with an infrastructure of software that is able to provide a motive force or increase friction at the touch of a button (Dodge and Kitchin 2004; Thrift and French 2002). The model for this new mode of regulation is logistics. The spaces from which this mobility is produced are frequently the spatial arrangements of the database and spreadsheet.

Hier is het artikel