TRACES OF A MOBILE FIELD: TEN YEARS OF MOBILITIES RESEARCH, Faulconbridge & Hui

In 2016 bestaat het vakblad Mobilities 10 jaar. Net als bij de Global Conference on Mobility Futures in 2013 het tienjarig bestaan van het CeMoRe een moment van reflectie was, is het in 2016 tijd om stil te staan bij heden, verleden en toekomst van het onderzoeksveld waar dit vakblad over gaat.

 Het themanummer 'tien jaar Mobilities' werd ingeleid werd ingeleid met een 'editorial' van James Faulconbridge en Allison Hui: Traces of a Mobile Field: ten Years of Mobilities Research  ( Overigens verschijnt onder hun redactie een gelijknamig boek in mei 2017.)

Zij kijken terug naar de twee 'aftrap' artikels uit 2006: Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings, in Mobilities #1 van Hannam, Sheller & Urry en The New Mobilities Paradigm in Environment and Planning A #38 van Sheller & Urry. Deze bleken een grote ruimtescheppende en inspirerende werking te hebben. 

De onderwerpen in dit themanummer geven een beeld van de breedheid van het terrein van de mobilistiek.

Ongelijkheden en onrechtvaardigheden in de mobiliteit, 'aeromobiliteit' in niet-westerse gebieden, de verhouding tussen migratiestudies en mobiliteitsstudies, infrastructurering in stedelijk gebied voor rijden en stilstaan (parkeren), vervlechting van fysieke en digitale mobiliteit, de belichaamde beleving van mensen in de openbare ruimte, al dan niet voorzien van smartphones, de invloed van verhalen van automobiliteit op de kansen van CO2 vermindering. Om maar wat te noemen.

Over de toekomst vragen de auteurs zich af of mobilistiek (in het Engels: 'mobilities')  tot een volwassen onderzoeksveld kan consolideren. Een (onderzoeks)veld is 'an arena with a common meaning system' met eensgezindheid over de 'rules of the game' en de 'participants act more frequently and fatefully with one another than with actors outside of the field'.