Transport & Social Exclusion, Karen Lucas

Vervoersarmoede is een van de thema’s waar in Nederland wel eens voorzichtig aan getipt wordt, maar weer snel als niet zo relevant terzijde wordt geschoven, “omdat we toch zo’n compact fietsland zijn”. Elders op de wereld – o.a. vanwege andere urbanisatiepatronen- is het voorwerp van onderzoek en beleid. Het is de vraag wanneer in de ‘participatiemaatschappij’ met slinkende collectieve voorzieningen dit thema hier ook prominent wordt.

Dr Karen Lucas,Transport & Social Exclusion; summary report, FIA Foundation, 2004