URBAN MOBILITY AS MEANINGFUL EVERYDAY PRACTICE, Ole B. Jensen

Ole Jensen is hoogleraar aan het Department of Architecture, Design and Media Technology aan de universiteit van Aalborg, Denemarken.

In het artikel hier met de volledige titel Flows of Meaning - Urban Mobility as Meaningful Everyday Practice (in: Mobilities, 4.1, 2009. 139-158)  stelt hij dat het denken over mobiliteit nog sterk gevangen zit in twee verschillende denklijnen. Eén die denkt vanuit stilstand,de plaats, 'fixity' en daartegenover de andere die denkt vanuit stromen, bewegen. 'Sedentary' tegenover 'nomad'. Jensen probeert daar met zijn 'critical mobility thinking' bovenuit te komen. Hij doet dat door de samenhangende tijd-ruimtepraktijken van mensen als uitgangspunt te nemen. 

Hij laat dit zien in een aantal concretiseringen.

'Tracking' als eigentijdse vorm van surveillance. Stilstaand en bewegend sproeien we voortdurend data om ons heen. en met behulp daarvan wordt er commerciële en bestuurlijke invloed op ons uitgeoefend.

De straat en ik. Aan de hand van 'straatdenkers' als Walter Benjamin en Jane Jacobs zien we dat 'de straat/weg' zowel een circulatieruimte als een interactieruimte is en dat de identiteit/subjectiviteit van het individu daar divers, vloeiend en wisselend kan zijn .

De openbare ruimte als publiek domein. Stedelijke netwerken kunnen potentieel de 'civil society' ondersteunen, maar er evenzeer afbreuk aan doen. In Nederland zijn Hajer en Reijndorp belangrijke auteurs op dit gebied.

Kunstwerken als kunst.  We gooien hier de ingenieursbetekenis en de cultuurbetekenis van het woord 'kunst' op een hoopje. Rijden over infrastructuren door omgevingen kan allerlei esthetisch genoegen met zich brengen. 

Hier is het artikel te vinden