WALKING & DRIVING in the CITY

 

 michel de certeauMICHEL DE CERTEAU

Nigel ThriftNIGEL THRIFT

Mobiliteit is ook (en vooral): mensen die bewegen door de ruimte. Dat kan op allerlei wijzen. Hier worden twee verschillende besproken. Lopen en Autorijden , beide ‘in the City’. Wat zijn dat voor manieren van ‘in de wereld zijn’?

Michel De Certeau is een invloedrijke cultuurfilosoof. Nigel Thrift is een Engelse sociaal-geograaf met een invloedrijk denkmodel: non-representionele theorie. Thrift schrijft zijn artikel 20 jaar na De Certeau.  Hij analyseert , looft en kritiseert de Certeau en komt met zijn eigen benadering.

Michel de Certeau, Walking in the City.

(hoofdstuk 7 uit: Michel de Certeau, The Practices of Everyday Live, 1984 , Univ. of California Press) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_de_Certeau)

 

De Certeau geeft een fenomenologische beschouwing  met onderscheid tussen ‘de stad’ van bovenaf (het ‘systeem’) en de leefwereld van onderaf. Het onderscheid tussen Taal (systeem) en Spraak (leefwereld) wordt als metafoor gebruikt.’Praktijken’ is hier een sleutelbegrip.

"The ordinary practitioners of the city live "down below," below the thresholds at which visibility begins. They walk—an elementary form of this experience of the city; they are walkers, Wandersmänner, whose bodies follow the thicks and thins of an urban "text" they write without being able to read it."

Nigel Thrift, Driving in de City,

( in: Theory , Culture and Society, 2004, vol. 21)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Thrift)

(https://psimpsongeography.wordpress.com/2011/06/07/what-is-non-representational-theory/)

Nigel Thrift  ziet  mensen als innig vervlochten met niet-mensen. "Hij geeft hier veel aandacht voor de sterke toename van ICT en servomechanismen bij het autorijden. Wie of wat handelt er eigenlijk nog? Hoe gaat dat verder?

"We therefore arrive in a world in which knowledge about embodied
knowledge is being used to produce new forms of embodiment-cum-spatial
practice which are sufficiently subtle and extensive to have every chance
of becoming a new background to everyday life."

 

Michel de Certeau Walking in the City

Nigel Thrift Driving in the City