Without Borders? Notes on Globalization as a Mobility Regime - Ronen Shamir

 

Deze tekst is de vroegste  (2005) die ik ken waarin het begrip Mobility Regime wordt geïntroduceerd en uitgewerkt. Het verschijnsel globalisering draait in grote mate om het toenemend gemak van (grensoverschrijdende) mobiliteit van mensen ,goederen, kapitaal en informatie. Een vervlechting van technische, juridische en institutionele factoren maakt dat mogelijk. Maar dat betekent ook een groter gemak van ongewenste mobiliteit: terrorisme, ziekten, migratiestromen. De tegenstrijdige motieven van mobiliteitsbevordering en mobiliteitsbelemmering moeten beide in de globale mobiliteitssystemen worden geherbergd. Dat dit tot omstreden kwesties leidt ligt voor de hand.

Latere teksten waarin het begrip Mobiliteits Regime een centrale rol vervult zijn ook op deze site te vinden. Zie bijvoorbeeld Lamoore 2008, Hess 2012, Kesselring 2013, Glick Schiller 2013, Kloppenburg 2013

Ronen Shamir is hoogleraar aan de afdeling Sociologie en Antropologie van de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Tel Aviv. Een van zijn studieterreinen is Globalisering.

In 2005 publiceerde hij:  Without borders? Notes on Globalization as a Mobility Regime

In:  Sociological Theory, Vol. 23, No. 2 (Jun., 2005), pp. 197-217.

In onderstaande citaten formuleert Shamir zijn bedoeling.

"I seek to conceptualize and theorize globalization in terms of processes of closure, entrapment, and containment. Specifically, I emphasize the extent to which processes of globalization are also concerned with the prevention of movement and the blocking of access. I posit that such processes should neither be theorized as a systemic malfunction nor as the unintended consequences of globalization. Rather, following the terminology of Simmel ([1908] 1950), I argue that the social nearness that globalization allows for is also constitutive of simultaneous processes of social distance."

[…]

"Specifically, I posit that as a result of the growing disjuncture between physical distance and social distance, globalization actually announces an unprecedented agenda of "integrated risk management" as a prominent feature of social organization. This emergent integrated risk-management system, in turn, is a central feature of the global mobility regime."