Over het idee van Mobilistiek

MOBILISTIEK is de Nederlandse naam die ik geef aan de bestudering van fysieke en informatieve beweeglijkheid zoals in (onder andere) het tijdschrift MOBILITIES (sinds 2006) geïnitieerd door John Urry.
De brede blik waarmee dit gebeurt wordt in het Engels ook wel aangeduid met T2M (Transport, Traffic, Mobility)

Deze hernieuwde aandacht voor mobiliteit valt samen met de grote veranderingen die samen wel de naam Tweede Moderniteit hebben gekregen. Het tijdperk van globalisering, individualisering, flexibilisering, informatisering en sociale, culturele, economische en ecologische onzekerheden. Manuel Castells was in 1996 met zijn driedelige ‘The Rise of the Network Society’ een van de vroege analytici hiervan.

Op alle schaalniveaus van het bestaan (S,M,L,XL) zijn er veranderingen in vormen en functies van beweeglijkheid. Dat vraagt om aandacht.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobilities

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_modernity