AUTONOMES FAHREN Markus Maurer e.a. (hrsg.)

De robotisering/ informatisering van mobiliteit is allerwegen op gang. Er wordt vaak gesproken over 'autonoom rijden'. Dan hebben meteen een nieuwe fase van de oerverhouding tussen mens en techniek te pakken. Hoe autonomer de robot , des te heteronomer is ons eigen handelen. Terwijl ons handelingsvermogen weer een stap groter wordt.

Het is tijd om daar allemaal eens goed over na te denken.

In 2015 verscheen de omvangrijke bundel  (729 p.) AUTONOMES FAHREN  , mogelijk gemaakt door de Daimler-Benz Stiftung. De bedoeling daarvan is:

Dieses Sondieren des Themas aus interdisziplinärer Perspektive halten wir für unverzichtbar.
Im vorliegenden Band versuchen die Autoren deshalb eine erste umfassende
Darstellung dessen, was wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt als wissenschaftlich aussagbar
erachten dürfen.

Hier in twee delen gepresenteerd:

Autonomes Fahren deel 1

Autonomes Fahren deel 2

Deels Duitse, deels Engels teksten geven een inderdaad de 'brede kijk op mobiliteit' die ik op deze site nastreef.

De bijdragen zijn opgedeeld in de delen:

  • I Human and Machine
  • II Mobilität
  • III Verkehr
  • IV Sicherheit
  • V Recht und Haftung
  • VI Akzeptanz

Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner, Hrsg.