JOHN URRY IS DOOD

7 april 2016

Met droefenis is hier de volgende notitie:

Op 18 maart jongstleden is John Urry plotseling overleden. (1946-2016). Hij is te beschouwen als de aartsvader van 'mobiliteits-studies' zoals die sinds plm. 2000 vorm hebben gekregen. Een enorm gemis voor dit specialisme en voor de sociale wetenschappen in het algemeen. Op verschillende plekken zijn in memoriams aan te treffen.Zijn plotselinge dood had een vermoedelijk een korte voorgeschiedenis, zoals we zouden kunnen afleiden uit de in memoriam notitie van zijn collega Rebecca Willis van 22 maart: "John’s last words to me, on email last week when he couldn’t make it in for our meeting, say it all: “ this bloody materiality”.

http://wp.lancs.ac.uk/john-urry/tributes/comment-page-3/#comments

http://en.forumviesmobiles.org/

http://www.cosmobilities.net/2016/03/24/remembering-john-urry/